Kapat

Kullanım Koşulları

Bu web sitesine girmeniz ya da bu web sitesindeki herhangi bir bulguyu kullanmanız alttaki şartları kabul ettiğiniz mananına gelir.
Bu web sitesine girilmesi, sitenin veyahut sitedeki bulguların ve başka bilgilerin uygulamaların vs. uygulanması nedeniyle, kontratının ihlali, haksız fiil, veyahut farklıca nedenlere apartmanen, tabiatbilecek direk veyahut endirekt hiçbir zarardan SheTurk mesul değildir. SheTurk, kontratnin ihlali, haksız fiil, suistimal ya da başka nedenler sonucunda; prosedürün kesintiye uğraması, eksiklikleri, suistimal, kesinti konusunda herhangi bir mes’uliyet kabul etmez.
SheTurk işbu site ve site uzantısında sahip olunan her tür görev, ürün, siteyi kullanma şartları ile sitede sunulan verileri eskiden tek ihtara lüzum olmaksızın değiştirme, siteyi yine örgütlü etme, yayını durdurma hakkını gizli meblağ. Farklılıklar sitede yayım hatıranda yürürlüğe girer. Sitenin tüketimi veyahut siteye giriş ile bu farklılıklar de kabul edilmiş sayılır. Bu şartlar link verilen başka internet sayfaları için de geçerlidir.
SheTurk, kontratının ihlali, haksız fiil, suistimal ya da başka nedenler sonucunda; prosedürün kesintiye uğraması, eksiklikleri, suistimal, kesinti, silinme, kayıp, prosedürün ya da etkileşimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, etkileşim eksiklikleri, hırsızlık, imha ya da müsaadesiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi ya da uygulanması konusunda herhangi bir mes’uliyet kabul etmez.
Bu Web sitesi SheTurk’ün muayenesi altında olmayan farklı web sitelerine bağlantı ya da referans içerebilir. SheTurk, bu sitelerin muhtevaları ya da içerdikleri başka irtibatlardan mesul değildir.
SheTurk bu web sitesinin genel manzara ve tasarımı ile web sitesindeki bütün malumat, fotoğraf, SheTurk markası ve başka markalar, www.sheturk.com alan ismi, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik ya da makinede okunabilir şeklinde sunulan yöntem bilgiler, bilgisayar programları, yapılan satış düzeneki, iş metodu ve iş modeli de bilel bütün gereçlerin (“Materyaller”) ve şunlara ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ya da lisans sahibidir ve kanuni savunma altındadır. Web sitesinde tespit edilen hiçbir Materyal; önceden izin almaksızın ve kaynak gösterilmeden, kod ve program da bilel olmak suretiyle, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, farklı tek lisana çevrilemez, yine yayımlanamaz, farklı tek bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, gönderilemez, iletilemez veyahut dağıtılamaz. Web sitesinin tümü ya da tek bölümü farklı tek web sitesinde müsaadesiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler adli ve cezai mesulluğu lüzumtirir. SheTurk burada açıkça gösterilmeyen başka bütün hakları gizlidir.
SheTurk, dilediği vakit bu kanuni ikaz ve kullanım koşulları sayfasının muhtevanını aktüelleme/ güncelleme yetkisini gizli tutmaktadır ve kullanıcısına siteye her girişte kanuni ikaz sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.